Menú Cerrar

Normativa Interna del CNF

EQUIPAMENT

 • Article 1: Tot nedador/a del C.N. Figueres haurà de portar l’equipament oficial del Club, que consta de banyador, pantalons curts, pantalons llargs, samarreta, dessuadora (opcional: motxilla i tovallola).

COMPETICIONS I DESPLAÇAMENTS

 • Article 1: Els desplaçaments aniran sempre a càrrec dels pares (en cas d’alguna excepció se’ls hi comunicarà).
 • Article 2: El nedador/a és responsable dels desperfectes que ocasioni als hotels, pensions o stages.
 • Article 3: Les competicions que no siguin de Lliga, voluntàries de millora de temps per disputar Campionats, seran assumides econòmicament pels pares dels nadadors/es que hi assisteixin. 
 • Article 4: El nedador/a està obligat a competir amb el casquet oficial del Club.
 • Article 5: L’entrenador/a decideix quins nedadors/es competeixen als Campionats.

RÈGIM ESPORTIU

 • Article 1: Els nedadors/es hauran d’assistir a un mínim de tres entrenaments a la setmana. 
 • Article 2: L’entrenador/a tindrà la potestat per a decidir els nadadors/es que optaran a participar a qualsevol competició, ja sigui de Lliga, Trofeus, Campionats, etc.

QUOTES

 • Article 1: Cal estar sempre al corrent de pagament per continuar nedant o disputar Campionats.
 • Article 2: Els nedadors/es que accedeixin als Campionats de Catalunya o Espanya, hauran d’abonar la quantitat corresponent. El club assumirà les despeses de l’entrenador/a més un nadador/a.
 • Article 3: El Club cobra 12 quotes a l’any (en cas de no haver-hi dèficit es farà una rebaixa a les quotes de Juliol o Agost per alleugerir als socis).
 • Article  4:  La quota dels màsters serà de 45€.
 • Article  5: La quota del primer mes de prova serà de 30€. A partir del segon mes es pagarà la quota de soci.
 • Article 6: Els rebuts bancaris retornats tindran recàrrec amb l’import a determinar per l’entitat bancària.
 • Article 7: Quan un nedador/a es doni d’alta durant els primers 15 dies la quota del mes serà del 100%, a partir del dia 16 del mes en endavant serà del 50%.
 • Article 8: Les baixes dels nedadors/es s’han de notificar abans del dia 20 de cada mes sinó es cobrarà el mes sencer següent.
 • Article 9: En cas de lesió/malaltia greu (+30 dies)  amb la presentació de l’informe mèdic corresponent es cobrarà la quota de 25€ de manteniment.
 • Article 10: Els rebuts mensuals es cobraran entre el dia 1 i 5 de cada mes.

SOCIS

 • Article 1: El Club informarà al soci/a mitjançant la pàgina web o directament al nedador/a. No obstant es penjaran les notícies en el taulell d’anuncis de la Piscina Municipal que el soci té l’obligació d’anar a mirar mínim un cop al mes. 
 • Article 2: Cal fer les revisions esportives en el termini que marca la llei (cada 2 anys), aconsellable cada any.
 • Article 3: El soci/a que es doni de baixa els mesos d’estiu per no pagar quota i tornar-se a apuntar al setembre, se li cobrarà una matricula de 150€.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN

 • Article 1: El Club disposa del reglament de règim intern que regula els drets i deures de tots els socis/es, determina les normes generals de conducta i estableix el règim disciplinari.

REGLAMENT DE RÈGIM INTERIOR

Actualitzada a 20/11/2019